Link do formularza rejestracyjnego znajduje  się na stronie internetowej Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP – www.metodysci.pl

Komentarze wyłaczone.