Uwaga!
Weryfikacja kart kwalifikacyjnych uczestników Wioski Indiańskiej została zakończona. Wkrótce otrzymają Państwo informację drogą elektroniczną, czy dziecko zostało zakwalifikowane czy też znajduje się na liście rezerwowej.
Jesteśmy zaszczyceni tak wielkim zainteresowaniem i chęcią udziału w tym wydarzeniu. Jednocześnie, chcąc stale dbać i podnosić poziom, jakość i bezpieczeństwo programu, ubolewamy nad tym, że nie możemy już powiększyć liczebności plemion. Mając na uwadze powyższe, prosimy, aby wstrzymali się Państwo z telefonami tzw. „ostatniej szansy”. Proszę nam wierzyć, nie jesteśmy w stanie nic więcej zrobić.

Zapraszamy serdecznie za rok.

Komentarze wyłaczone.