BARDZO WAŻNE!

Po zakończeniu rejestracji, w ciągu 14 dni, rodzice otrzymają drogą mailową informację, czy dziecko znajduje się na liście głównej czy rezerwowej. Dopiero po tej informacji od organizatora, rodzice dzieci, które są na liście głównej, powinni złożyć niezbędną dokumentację papierową [KARTA KWALIFIKACYJNA DO POBRANIA (*.pdf)] w wyznaczonym terminie, w jednym z niżej wymienionych miejsc:

– Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, ul. Małopolska 6, 25-341 Kielce – osobiście lub pocztą
– Szkoła Podstawowa (ZPO) w Morawicy (u Pani Ewy Pietrzyk) – osobiście
– Szkoła Podstawowa w Lisowie (u Pani Ewy Tarapaty lub w sekretariacie) – osobiście.

Będziemy komunikować się z osobami z listy rezerwowej wyłącznie w sytuacji wycofania się uczestnika z listy głównej. Dlatego, w przypadku takiej rezygnacji, gorąco prosimy Rodziców o jak najszybszy kontakt telefoniczny lub SMS na numer 602-592-843. Dzieci z listy rezerwowej będą czekać.

***

REGULAMIN WIOSKI INDIAŃSKIEJ 2018

***

1. WYPEŁNIJ FORMULARZ REJESTRACYJNY ZGODNIE Z GRUPĄ  WIEKOWĄ:

Dzieci w wieku 4-5 lat
rejestracja zakończona

Dzieci w wieku 6 lat
rejestracja zakończona

Dzieci w wieku 7-9 lat
rejestracja zakończona

Dzieci w wieku 10-13 lat
rejestracja zakończona

 

 

2. PO POMYŚLNYM ZAKOŃCZENIU PROCESU REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ PROSZĘ POBRAĆ KARTĘ KWALIFIKACYJNĄ UCZESTNIKA WYPOCZYNKU, WYDRUKOWAĆ I WYPEŁNIĆ.

KARTA KWALIFIKACYJNA DO POBRANIA (*.pdf)

 

3.  KARTĘ PROSZĘ DOSTARCZYĆ WE WSKAZANE PONIŻEJ MIEJSCA DO 24 CZERWCA 2018 R. NIEDOPEŁNIENIE TEGO OBOWIĄZKU BĘDZIE SKUTKOWAŁO SKREŚLENIEM DZIECKA Z LISTY UCZESTNIKÓW.

– Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, ul. Małopolska 6, 25-341 Kielce – osobiście lub pocztą
– Szkoła Podstawowa (ZPO) w Morawicy (u Pani Ewy Pietrzyk) – osobiście
– Szkoła Podstawowa w Lisowie (u Pani Ewy Tarapaty lub w sekretariacie) – osobiście.

Komentarze wyłaczone.