Głównym przesłaniem zgromadzenia wspólnoty chrześcijan w Wielki Czwartek jest odtworzenie okoliczności, w których Pan Jezus dał swoim uczniom Nowe Przykazanie.

„Nowe przykazanie daje wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jak ja was umiłowałem, tak i wy miłujcie jedni drugich. Po tym wszyscy poznają, że jesteście Moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”
Jana 13, 34-35 

Chcemy rozmawiać i zastanawiać się jak Jego Słowa możemy zastosować w różnych dziedzinach naszego życia, a zwłaszcza w naszych najważniejszych relacjach. Jezus wyraził swoją miłość do uczniów, gdy umył im nogi, gdy usługiwał im w pokorze, chociaż był ich Panem. Wielkość w chrześcijaństwie poznaje się po służbie.

Fragment obrazu Rembrandta.

Jezus  ustanowił Wieczerzę Pańską (Mat. 26, 26-30; Mk. 14, 22-26; I Kor. 11, 23-25), a po wieczerzy poszedł do ogrodu oliwnego Getsemane, aby się modlić i prosił swoich uczniów, aby czuwali i modlili się razem z nim (Łuk. 22, 39-42).

To są najważniejsze wydarzenia, które wspominamy w Wielki Czwartek, ich znaczenie jest ważne dla wiary wszystkich chrześcijan. Każde kolejne pokolenie powinno na nowo odkrywać ich znaczenie dla siebie i dla świata. Wielki Czwartek rozpoczyna tzw. Triduum Paschalne, czyli trzy wielkie dni, w których rozważamy mękę Pańską. Dlatego zachęcamy każdego naszego brata i siostrę, aby podczas tych dni szukać okazji, by korzystać z wielu kanałów łaski, takich jak post, modlitwa, społeczność wierzących, lektura Pisma Świętego czy akty miłosierdzia wobec innych.

Wielki Czwartek po łacinie brzmi Mandatum Novum, co znaczy Nowe Przykazanie. Uczestnicząc w nabożeństwie Wielkiego Czwartku odnawiamy nasze przymierze z Panem, przeżywamy na nowo śmierć Chrystusa i Jego zmartwychwstanie. Często tej uroczystości towarzyszy uczta Agape, posiłek sederowy, który Jezus spożył ze swoimi uczniami. Po wieczerzy Jezus wstał i udał się do ogrodu, my też chcemy Mu towarzyszyć w nocnej modlitwie, do której wszystkich zapraszamy. Zmęczenie, które może być naszym udziałem w wyniku uczestniczenia w tych trzech dniach czuwania i modlitwy może w jakiś symboliczny sposób pozwolić nam doświadczyć tego, co przezywał sam Pan Jezus.

Komentarze wyłaczone.