Święto Zmartwychwstania Pańskiego to radosna nowina, że Jezus żyje. To najważniejsza nowina, którą już od ponad dwóch tysięcy lat głoszą chrześcijanie. Powstanie z martwych Jezusa sprawiło, że wszystko nabrało nowego, innego sensu. Jezus żyje, siedzi po prawicy Boga i wstawia się za nami u Niego. To jest wspaniała nowina dla każdego człowieka. Śmierć została pokonana! Przez Chrystusa życie wieczne jest  dostępne dla każdego z nas.

Jezus Chrystus wypełnił zadanie, z którym posłał Go Bóg. Stał się naszym Zbawicielem, który oddał swoje życie za nas, grzesznych ludzi. Dzięki Jego przelanej krwi mamy Boże przebaczenie dostępne dla każdego człowieka przez wiarę. Teraz, kiedy wiemy, że Bóg ustanowił Jezusa Sędzią żywych i umarłych, warto żyć mądrze i odpowiedzialnie, żyć nie tylko dla siebie, ale dla chwały Boga, tak jak On żył dla Bożej chwały i dla dobra wszystkich ludzi.

Choć powstaje wielu, którzy mówią inaczej, my dzięki zmartwychwstaniu Jezusa wiemy, że niebo jest dla ludzi życzliwe, że możemy bez obaw iść dalej naprzód, dbać o każdą chwilę, która nam jest dana, tworzyć przyjazny świat dla ludzi i całego stworzenia, dbać o nasze wzajemne relacje, abyśmy swoją obecnością i codzienną postawą czynili ten świat miejscem nadziei i miejscem Bożego Królowania w naszych sercach.

Choć nikt wśród nas nie jest doskonały, to jednak każdy jest wezwany do doskonałości w Chrystusie. Wszyscy zmagamy się z różnymi trudnościami, ograniczeniami i wyzwaniami dnia codziennego, jednak fakt, że Chrystus zmartwychwstał sprawia, że nie jesteśmy sami, mamy wsparcie z góry.

Teraz kolej na nas, abyśmy odpowiedzialnie dbali, by nasze życie, nasz kraj i cała ziemia stała się przyjazna dla wszystkich ludzi na ziemi, by nasze życie stało się przyczółkiem duchowego świata, gdzie jest obecny i działa Bóg; aby inni mogli w nas Go spotkać i doświadczyć Jego miłującej dobroci.

Pastor Janusz Daszuta

Komentarze wyłaczone.