Serdecznie dziękujemy Panu Bogdanowi Białkowi, prezesowi Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach, za nieodpłatne udostępnienie filmu „Przy Planty 7/9”. Podczas projekcji filmu, która  odbyła się w naszej kaplicy w ostatnią niedzielę. mogliśmy wspomnieć zmarłego w lipcu pastora, ks. Janusza Daszutę, który był bardzo zaangażowany w tematykę poruszoną w filmie.
Jednocześnie wyrażamy głęboką nadzieję, że prezentacja filmu „Przy planty 7/9”, przyczyniła się do poszerzenia grona kielczan, którzy będą  strażnikami pamięci  tej czarnej karty w historii naszego miasta.

Pastor Wojciech Ostrowski

Komentarze wyłaczone.