W Domu Chleba się narodził,
I od złego nas wyswobodził,
Niechaj każdy swe serce Mu otworzy,
A On niezliczone dary w nim złoży,
Cud Bożego Narodzenia niech każdy dzień
Nam rozpromienia, a w Nowym Roku,
Życzymy Bożej miłości na każdym kroku. 

 

Komentarze wyłaczone.