Every niedziela

Godzina: 10:00am

Miejsce: Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Kielcach