Od 1 lipca 2018 roku kieleckiemu zborowi przewodniczył będzie nowy pastor Wojciech Ostrowski. Jest związany z Kościołem Ewangelicko-Metodystycznym od 1996 roku, a jako pełnoprawny członek od 1999 roku. Ukończył Wyższe Seminarium Teologiczne im. Jana Łaskiego  w Warszawie (specjalność teologia metodystyczna), Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie (specjalność pedagogika religii i etyki) i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Zarządzania i Administracji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi). Jest szczęśliwym mężem, ojcem i dziadkiem. W życiu codziennym wyznaje motto: „Wszystko mogę w Tym, który mnie wzmacnia” (List do Filipian 4;13).

Komentarze wyłaczone.